Post | december 2023 | Organisaties Advies en ondersteuning | 1 min lezen

Mag mijn organisatie met vrijwilligers werken?

Maatschappelijke organisaties met een ANBI-status kunnen op de vacaturebank van de vrijwilligerscentrale De Bilt vacatures plaatsen voor het werven van vrijwilligers. Voor het plaatsen van een vacature moet eerst een aangemaakt worden - Vrijwilligerscentrale De Bilt | Vrijwilligerscentrale De Bilt.


Aan welke eisen moet je als organisatie voldoen om vrijwilligers in te zetten voor werkzaamheden?

Lees meer op de site van de Belastingdienst


Onbetaald werk bij een organisatie met winstoogmerk

Iedereen die actief is bij een organisatie met winstoogmerk is volgens de overheid geen vrijwilliger. Er kan dus ook geen gebruik gemaakt worden van de belastingvrije vrijwilligersvergoedingsregeling. Elke betaling wordt gezien als inkomen waarover inkomstenbelasting betaald moet worden. Ook kan geen beroep gedaan worden op de collectieve verzekering voor vrijwilligers in gemeente De Bilt.


Grenzen aan vrijwilligerswerk

Voor sommige mensen die vrijwilligerswerk willen doen gelden bepaalde regels. Bijvoorbeeld voor vreemdelingen en mensen met een WW- of bijstandsuitkering.


ANBI/SBBI

Vrijwilligers met een WW-uitkering mogen alleen vrijwilligerswerk doen bij organisaties met ANBI- (algemeen nut beogende instelling)- status of bij een SBBI (steun- of sociaal belang behartigende instelling). Controleer op de site van de Belastingdienst of een organisatie een ANBI-status heeft.


Vrijwilligersbeleid

Zowel voor de vrijwilliger als de organisatie is het prettig om vooraf duidelijkheid te hebben wat de verwachtingen zijn en hoe die ingevuld worden. De vrijwilligerscentrale adviseert en ondersteunt vrijwilligersorganisaties bij het opzetten en verbeteren van vrijwilligersbeleid. Voorbeeld: Vrijwilliger in het museum (movisie)

Deel blogpost