Post | december 2023 | Organisaties Advies en ondersteuning | 1 min lezen

Vrijwilligersbeleid

Als organisatie heb je een maatschappelijk doel voor ogen. Je hebt mensen nodig om dit doel te verwezenlijken. Als je ervoor kiest om met vrijwilligers te werken, is het goed om er bij te stil te staan hoe je één en ander wilt regelen voor deze vrijwilliger(s). Dat kan in de vorm van een vrijwilligersbeleid. Hierin wordt omschreven welke taken vrijwilligers binnen jouw organisatie verrichten, wat daarbij de voorwaarden zijn, wat de positie van vrijwilligers is en welke rechten en plichten daaruit voortvloeien. Voorbeeld: Vrijwilliger in een museum (Movisie)


Heb je al een vrijwilligersbeleid? Doe dan jaarlijks de zelfevaluatie het is een vragenlijst waarmee jouw organisatie de kwaliteit van het vrijwilligerswerk in kaart kan brengen.

Wil je meer weten over het opzetten van een helder vrijwilligersbeleid? Neem dan contact op.

Deel blogpost