Post | december 2023 | Informatie vrijwilligers | 1 min lezen

Vrijwilligerswerk en een uitkering

Als je een WW uitkering hebt, dan kan je vrijwilligerswerk doen bij organisaties met een ANBI-status (algemeen nut beogende instelling) of bij een SBBI (steun- of sociaal belang behartigende instelling). 

Je kan hier kijken of de organisaties waar jij vrijwilligerswerk wilt doen zo’n status heeft. 


Vrijwilligersvergoeding en een bijstandsuitkering 

Ook als je een bijstandsuitkering ontvangt, dan kun je voor vrijwilligerswerk een (onkosten)vergoeding krijgen. Het kan een vergoeding zijn van de werkelijk gemaakte en aangetoonde kosten of een vast bedrag, dat niet hoger is dan € 210,-- per maand en maximaal € 2.100,-- per jaar. Dit zijn de bedragen voor 2024. 


Let op: Voor jongeren in de bijstand onder de 27 jaar, geldt een andere regeling. Elke andere betaling dan de daadwerkelijk gemaakte kosten wordt gekort op de uitkering van deze groep jongeren onder de 27 jaar. 

Kijk voor meer informatie op de site van de Belastingdienst

Deel blogpost
Gerelateerde blogposts

VOG-Verklaring Omtrent Gedrag

| Informatie vrijwilligers
Voor organisaties die werken met jongeren en/of mensen met een verstandelijke beperking, is een Verklaring ...
Lees meer

Verzekering voor vrijwilligers

| Informatie vrijwilligers
De gemeente De Bilt heeft voor al haar vrijwilligers een collectieve verzekering afgesloten. Dus wie in ...
Lees meer

Vrijwilligers-vergoeding

| Informatie vrijwilligers
Organisaties kunnen op twee manieren onkosten vergoeden aan vrijwilligers (maar zijn dit niet verplicht) ...
Lees meer