Post | december 2023 | Informatie vrijwilligers | 1 min lezen

Vrijwilligerswerk en een uitkering

Als je een WW uitkering hebt, dan kan je vrijwilligerswerk doen bij organisaties met een ANBI-status (algemeen nut beogende instelling) of bij een SBBI (steun- of sociaal belang behartigende instelling). 

Je kan hier kijken of de organisaties waar jij vrijwilligerswerk wilt doen zo’n status heeft. 


Vrijwilligersvergoeding en een bijstandsuitkering 

Ook als je een bijstandsuitkering ontvangt, dan kun je voor vrijwilligerswerk een (onkosten)vergoeding krijgen. Het kan een vergoeding zijn van de werkelijk gemaakte en aangetoonde kosten of een vast bedrag, dat niet hoger is dan € 210,-- per maand en maximaal € 2.100,-- per jaar. Dit zijn de bedragen voor 2024. 


Let op: Voor jongeren in de bijstand onder de 27 jaar, geldt een andere regeling. Elke andere betaling dan de daadwerkelijk gemaakte kosten wordt gekort op de uitkering van deze groep jongeren onder de 27 jaar. 

Kijk voor meer informatie op de site van de Belastingdienst

Deel blogpost