Biltse Sport Federatie

Over Biltse Sport Federatie

De Biltse Sport Federatie is het adviesorgaan op sportgebied van de gemeente De Bilt en tevens belangenbehartiger van de sportverenigingen in de gemeente. De BSF geeft gevraagd en ongevraagd advies.

Het bestuur bestaat uit 8 personen die allen zonder vergoeding hun functie uitoefenen.

Naast de taken van korte verslaglegging van de maandelijkse bestuursvergaderingen en de jaarlijkse ALV kan je je ook verdienstelijk maken in communicatie. Daarnaast zijn er diverse portefeuilles waar je ook je bijdrage aan zou kunnen leveren.

Foto's