Emmaus De Bilt

Over Emmaus De Bilt

Wij zijn stichting Emmaus in De Bilt, een organisatie die mensen opvangt die om diverse redenen dak- of thuisloos zijn geworden. Samen met een groep van 25 enthousiaste vrijwilligers en enkele bewoners runnen wij twee kringloopwinkels in De Bilt, waardoor wij kunnen voorzien in ons eigen levensonderhoud en via donaties ook anderen kunnen ondersteunen.

Maar Emmaus De Bilt is meer. Samen met onze vrijwilligers, bewoners én klanten vormen we een belangrijke sociale functie in onze gemeente. Voor veel klanten is het bezoekje aan onze winkels het uitje van de dag. Even een praatje maken en je verhaal kwijt kunnen. Hierdoor hebben we ook goed zicht op mensen die geen natuurlijk sociaal vangnet hebben en kunnen we een oogje in het zeil houden.

Foto's