Over Historische Kring D'Oude School

De vereniging is opgericht 30 maart 1992, het ledental bedraagt ongeveer 460. Historische Kring D’Oude School is actief in de kernen De Bilt en Bilthoven van de gemeente De Bilt.

Het doel van de vereniging is „…het naspeuren van en wekken van belangstelling voor de geschiedenis van de (toenmalige) gemeente De Bilt en haar omgeving, alsmede van die aspecten van de regionale, vaderlandse en algemene geschiedenis, die van belang zijn voor een goed begrip van de geschiedenis van de (toenmalige) gemeente De Bilt…“

Onlangs toegevoegde Activiteiten

Medewerker ICT
Structureel vrijwilligerswerk · Flexibele uren
Medewerker ICT
Bestuurslid voor het functioneel beheer van onze ICT (website, beeldbank, mailprogramma's e.d.).Geplaatst door Historische Kring D'Oude School

Foto's