Over Kunst Centraal

Kunst Centraal helpt scholen voor primair en voortgezet onderwijs om cultuureducatie een structurele plek te geven in hun curriculum.
Als partnerinstelling van de Provincie Utrecht adviseert Kunst Centraal scholen en gemeenten over cultuureducatie. We bieden programma’s, inspiratiebijeenkomsten en producten op maat aan. Zo versterken we de creatieve kracht in onze regio

Foto's