Kwintes

Over Kwintes

Kwintes ondersteunt mensen met een psychische of sociale kwetsbaarheid bij wonen, werken, leren en recreëren. Kwintes biedt zorg op maat aan een brede cliëntengroep.

Wij bieden onder andere:
Crisisopvang en vrouwenopvang
Beschermd en begeleid wonen
Bemoeizorg
Dagbesteding en hulp naar werk

Bij Kwintes werken vrijwilligers die diverse taken doen: bijvoorbeeld vrijwilligers die met mensen koken, wandelen, activiteiten helpen organiseren als sjoelen en uitjes helpen organiseren.