Leger des Heils

Over Leger des Heils

Het Leger des Heils is een christelijke organisatie en actief in meer dan 120 landen. Vanuit haar christelijke motivatie verleent het Leger materiële en immateriële hulp aan mensen “zonder helper”. Het Leger des Heils in Nederland is actief op het gebied van de maatschappelijke opvang, arbeidsre-integratie, reclassering, preventie en maatschappelijk herstel, verslavingszorg, kerkelijk werk en internationale ontwikkelingshulp.
De 5.500 professionals en 900 vrijwilligers van het Leger des Heils staan per jaar klaar voor circa 55.000 mensen.

Vrijwilligers vormen een belangrijke schakel in het werk van het Leger des Heils. Het werk dat zij doen is van groot belang voor ons als organisatie en voor onze cliënten.

Onze vrijwilligers zijn actief als bijvoorbeeld:
- Gastheer/gastvrouw op een van opvanglocaties;
- Activiteitenbegeleider op een van opvanglocaties of arbeidsreïntegratie plekken;
- Kookvrijwilliger op een van onze opvanglocaties;
- Onderhoudsvrijwilligers op een van onze opvanglocaties;
- Bij ambulante clienten huisbezoek doen;
- Vrijwilliger in de kledingwinkel (kleding sorteren, winkelmedewerkers);
- Fietsenmaker.

Foto's