Taalpunten De Bilt

Over Taalpunten De Bilt

Bij Taalpunten kunnen mensen vanaf 18 jaar terecht die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen. Dit kunnen zijn:

autochtone Nederlanders die onvoldoende hebben leren lezen en schrijven
nieuwe Nederlanders en buitenlanders die nog niet voldoende het Nederlands beheersen. Het kan dan gaan om spreken en luisteren, maar ook om lezen en schrijven.
Het doel van Taalpunten De Bilt is zoveel mogelijk mensen te helpen hun taalvaardigheid te verbeteren. Dat doen we door het afnemen van een uitgebreide intake, zodat de persoon in kwestie goed doorverwezen kan worden. Taalpunten De Bilt geeft zelf geen cursussen.

Taalpunten De Bilt is een samenwerkingsverband van drie organisaties:
- Bibliotheek Idea Bilthoven
- MENS De Bilt
- Steunpunt Vluchtelingen De Bilt

Foto's