UMC Utrecht Team Vrijwilligers

Over UMC Utrecht Team Vrijwilligers

Het Team Vrijwilligers wil een bijdrage leveren aan het verhogen van de kwaliteit van de totale patiëntenzorg, door het inzetten van gemotiveerde vrijwilligers, die aanvullende diensten verlenen en extra service bieden. Patiënten krijgen van hen net dat beetje extra dat het leven in een ziekenhuis draaglijker maakt.

Betrokken, belangstellend en belangeloos zetten zo'n 250 vrijwilligers zich in het UMC Utrecht in voor patiënten, hun familie en bezoekers.
Diverse afdelingen maken gebruik van vrijwilligerswerk. Momenteel worden vrijwilligers ingezet in 22 verschillende vrijwilligersactiviteiten.

De vrijwilligers werken in een vrijwilligersgroep met een vaste samenstelling. Zij werken in teamverband en voeren hun taak zelfstandig uit, aan de hand van serviceplannen. Sommige teams werken voor één afdeling, andere teams werken onder leiding van een afdeling of dienst ten behoeve van meerdere afdelingen.

Foto's