Penningmeester en Algemeen bestuurslid

Penningmeester en Algemeen bestuurslid

Structureel vrijwilligerswerk · 2–8 uur/week
Vanuit huis
FinanciënBestuurCoördinerenFondsenwerving
ZorgWelzijn
De organisator heeft deze Activiteit gemarkeerd als gevuld. Aanmeldingen zijn gesloten. Je kan hier andere Vrijwilligersvacatures vinden.
Activiteit Delen
VPTZ de Biltse kernen
#69782
Scan me of ga naar www.vrijwilligerscentraledebilt.nl/o/VPTZ-de-Biltse-kernen/Activiteiten/Penningmeester-en-Algemeen-bestuurslid/69782 om je aan te melden

Contactpersoon

Samenvatting

Wij zoeken 2 bestuursleden die bijdragen aan continuïteit, structuur, financieel beheer en governance van onze vereniging.

Uitgebreide omschrijving

De stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale zorg biedt ondersteuning aan mantelzorgers en naaste familie in de laatste levensfase van een naaste, primair in de thuissituatie maar zo nodig ook in een zorginstelling. Een team van goed opgeleide vrijwilligers en een professionele coördinator zorgen voor de organisatie en uitvoering van de activiteiten. Het bestuur van de stichting draagt zorg voor continuïteit, structuur, financieel beheer en governance alsmede goede bekendheid. Het bestuur vergadert 4x per jaar en tussentijds voor zo ver nodig en is ook aanwezig bij specifieke bijeenkomsten met vrijwilligers.


We vragen:

De functie penningmeester omvat alle financiële stichtingstaken van jaarlijkse subsidie-aanvraag tot maandelijkse en periodieke werkgeversverplichtigen. Begroting en jaarrekening alsmede tussentijdse rapportages behoren tot de werkzaamheden. De financiële administratie is ondergebracht bij een extern bureau, de penningmeester onderhoudt hiermee de contacten, instrueert en controleert. De werkzaamheden vergen gemiddeld 2 uur per week.


De functie Algemeen bestuurslid draagt samen met de coördinator zorg voor de organisatie van bijeenkomsten, denkt mee over bestuurlijke ontwikkelingen en werkt voorstellen daartoe uit. Tijdsbeslag is ca 2-3 uur per maand.


Wat hebben wij u te bieden:

Plezier in het samenwerken met bijzondere mensen voor een bijzonder doel en het gevoel een zinvolle maatschappelijke bijdrage te leveren aan dit facet van de samenleving.

Bijdragen aan een waardig levensafscheid in een vertrouwde omgeving van mensen in onze regio.


Voor de penningmeester iemand met naast interesse in het werkveld kennis van financieel beheer en voldoende tijd voor de relevante taken. 

Voor het algemeen bestuurslid primair kennis van en zo mogelijk enige betrokkenheid bij het werkveld. Enige ervaring met vrijwilligersorganisaties maakt het inwerken gemakkelijk(er).

De organisator heeft deze Activiteit gemarkeerd als gevuld. Aanmeldingen zijn gesloten. Je kan hier andere Vrijwilligersvacatures vinden.
Activiteit Delen

Over VPTZ de Biltse kernen

VPTZ de Biltse kernen is een organisatie voor vrijwillige palliatieve terminale zorg, thuis of in zorginstellingen.

Met goed opgeleide vrijwilligers (en professionele coördinatie) in thuissituatie bijstaan van naasten en mantelzorgers bij verzorging/aandacht geven aan mensen met terminale ziekte.
Vrijwilligersvacatures die je misschien ook interessant vindt
Secretaris bestuur Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg
Structureel vrijwilligerswerk · Flexibele uren
Secretaris bestuur Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg
In het 5 personen tellende bestuur is plaats voor een secretaris met affiniteit voor palliatieve zorg die eraan wil bijdragen dat mensen thuis kunnen stervenGeplaatst door VPTZ de Biltse kernen
Vrijwilliger Thuisadministratie
Structureel vrijwilligerswerk · Flexibele uren
Vrijwilliger Thuisadministratie
Kun jij een bijdrage leveren door iemand te helpen zijn financiën en administratie op orde te brengen? Ben jij díe vrijwilliger die mensen perspectief brengt?Geplaatst door Humanitas Heuvelrug
Wandelvrijwilliger voor ‘t Ommetje
Structureel vrijwilligerswerk · 1–4 uur/week
Wandelvrijwilliger voor ‘t Ommetje
Wij zoeken een vrijwilliger die het leuk vindt om elke week routes uit te stippelen en deze met zowel kleine als grote groepen te bewandelen.Geplaatst door MENS Buurtsportcoaches
Houd je van thee en spreek je Berbers???
Structureel vrijwilligerswerk · 1–2 uur/week
Houd je van thee en spreek je Berbers???
Vrouw, 80 plus, ziet nauwelijks mensen en spreekt alleen Berbers. Zij vereenzaamt dus. Mevrouw vindt het heel gezellig als iemand thee komt drinken en babbelen.Geplaatst door MENS
Social media voor de Speelotheek
Structureel vrijwilligerswerk · 1 uur/week
Social media voor de Speelotheek
Berichten plaatsen op onze social media: Facebook en Instagram.Geplaatst door Speelotheek De Bilt
bestuurslid ledenadminsitratie
Structureel vrijwilligerswerk · 0–2 uur/week
bestuurslid ledenadminsitratie
Deelnemen aan het bestuur, portefeuille ledenadministratie. Bijhouden NAW gegevens 65 leden, contact met energieleveranciers over stroomproductie.Geplaatst door Biltstroom