Post | mei 2024 | Vrijwilligers in de spotlight | 4 min lezen

Francesco - vrijwillig maatschappelijk begeleider bij Steunpunt Vluchtelingen


Met veel plezier werkt Francesco nu alweer zo'n 3 jaar bij het Steunpunt Vluchtelingen als 'maatschappelijk begeleider'. 

In zijn werkzame leven werkte hij voor Buitenlandse Zaken en de laatste 5 jaar daarvan hield hij zich bezig met het vluchtelingenbeleid in Noord Afrika en de Sahel vanuit standplaats Tunis.  

Na z'n pensioen is hij verhuisd naar Bilthoven, eerst hebben ze het huis verbouwd en daarna leek het hem mooi om als vrijwilliger aan de slag te gaan en dan ook graag iets met vluchtelingen en statushouders. In zijn werk was hij daar vaak beleidsmatig mee bezig, maar ook wel praktisch in de zin dat hij veel heeft gedaan voor vluchtelingen die in detentiekampen zaten in Libië.  

Bij Steunpunt Vluchtelingen vond Francesco precies wat hij graag wilde doen. Hij begeleidt nu gezinnen in de eerste twee jaar dat ze als statushouder in onze gemeente wonen.  

Wat hem direct opviel, is hoe ingewikkeld Nederland is voor statushouders. Alles wat je moet regelen, moet bijna digitaal en als je de taal niet of niet goed spreekt, is het lastig om de weg te vinden. Er zijn statushouders die al wel een netwerk hebben; dat helpt uiteraard, maar dat is lang niet bij iedereen zo. Als je dan de weg niet weet, is het eigenlijk geen doen om dingen zelf te regelen. Voor het merendeel van de statushouders geldt daarom dat hulp vanuit Steunpunt Vluchtelingen van grote meerwaarde is.  


Wat doet een maatschappelijk werker? 

Op dit moment zijn er zo'n 10 maatschappelijk begeleiders bij het Steunpunt. Ieder heeft op een bepaald moment in de week een spreekuur, waar dan de mensen die iemand begeleidt naar toe kunnen komen. Francesco is er op woensdagochtend. Je begeleidt mensen altijd met z'n tweeën, zodat het geen probleem is als je een keer niet kunt of vakantie hebt. Francesco en zijn collega begeleiden nu in totaal zo'n 20 mensen. Mensen worden twee jaar lang begeleid.  

Als een woning wordt toegewezen aan iemand, kijkt de coördinator van het Steunpunt wie van de maatschappelijk begeleiders tijd hebben om die persoon of dat gezin te begeleiden. De eerste paar maanden van de begeleiding zijn het meest intensief. Iemand moet namelijk na het tekenen van het huurcontract binnen twee weken verhuizen naar dat huurhuis. Dan help je mensen om zo snel mogelijk in hun huis terecht te kunnen; ze krijgen wat geld voor de inrichting, maar zo ruim is dat bedrag niet, dus dat is snel zoeken en oplossen.  

Zo leent Francesco z'n kampeerspullen wel eens tijdelijk uit, zodat mensen in ieder geval wat spullen hebben om te kunnen leven. 

In die eerste periode help je ook bij het regelen van zorg- en huurtoeslag, van een energiecontract, van een huisarts, en nog veel meer. Soms is er een overdracht vanuit het AZC waar iemand gewoond heeft, maar meestal is dat niet zo.  

Het Steunpunt heeft een hele lijst met wat er allemaal geregeld moet worden voor nieuwe inwoners en op dat spreekuur ga je dat samen met de statushouder doen. Als vrijwilliger registreert Francesco dat ook; op die manier kun je elkaars werk als vrijwilliger overnemen.  

Na de eerste paar maanden is het meestal wat rustiger. Mensen komen dan langs op het spreekuur als ze vragen hebben. Van Francesco mogen ze hem ook altijd appen (dat is gemakkelijk met de vertaalapp); bellen liever niet en alleen in noodgevallen. Die twee jaar blijft er regelmatig contact. Zo is Francesco bijvoorbeeld ook een eerste keer meegegaan naar een ziekenhuis en hij legt dan uit hoe iemand dat daarna zelfstandig kan doen.  

In die 2 jaar is er ook regelmatig contact met de klantregisseur van de sociale dienst; vanuit de RSD kijken ze namelijk naar scholing en zij begeleiden mensen ook naar werk. Als maatschappelijk begeleider is het namelijk wel fijn om te weten wat er zoal speelt, zodat je zo mogelijk kunt helpen ondersteunen.  

Bij het Steunpunt zijn ook vrijwilligers werkzaam als taalcoach. Daar heeft Francesco soms ook contact mee, omdat zij in hun begeleiding wel eens horen wat er speelt bij mensen.  

Na 2 jaar stopt de begeleiding. Dan voer je een exitgesprek met die persoon of dat gezin, samen met de coördinator van het Steunpunt. Dan worden mensen ook gewezen op andere instanties die hen kunnen helpen als ze daarna vragen hebben op administratief of financieel gebied.  


Wat levert het vrijwilligerswerk je op? 

Het geeft Francesco veel voldoening om medeburgers op weg te helpen en te merken dat mensen blij zijn dat je er bent. Hij hoopt mensen op zo'n manier op weg te helpen dat ze na die 2 jaar zelf hun weg weten te vinden in onze gemeente en daarbuiten. 

Francesco vindt het ook leuk om deel uit te maken van het team van maatschappelijk begeleiders; het zijn heel betrokken mensen.  


Hoe word je geïnformeerd en geschoold? 

De coördinatoren zijn er altijd als vraagbaak. Ook is er een handboek waarin van alles te vinden is. Er is een administratief systeem, waarin taken staan. Maandelijks overleggen alle maatschappelijk begeleiders om ervaringen uit te wisselen. Dat kan dan bijvoorbeeld weer leiden tot een uitbreiding van het handboek.  

Er zijn regelmatig scholingsdagen, onlangs met een trauma-expert. Veel statushouders hebben immers veel akelige ervaringen gehad in hun land van herkomst. Ook is er een dag over Afghanistan geweest, georganiseerd met andere Steunpunten, waarin werd ingegaan op dat land en die cultuur.  


Nieuwe vrijwilligers? 

Het Steunpunt zou graag nog 2 of 3 nieuwe maatschappelijk werkers erbij hebben. De taakstelling in aantal te huisvesten mensen voor onze gemeente, en daarmee dus ook voor het aantal begeleidingen door het Steunpunt, is dit jaar hoger. De vrijwilligers die er zijn, blijven bijna allemaal dit werk echt lang doen. Je helpt mensen daadwerkelijk. Toch blijft het lastig om nieuwe vrijwilligers te vinden, terwijl het zulk mooi werk is! 

Ook vrijwillig taalcoaches zijn welkom! 

------------------ 

Zie voor meer informatie over de vacatures: Vacatures – Steunpunt Vluchtelingen De Bilt of de website van de vrijwilligerscentrale De Bilt: Vrijwilligerscentrale De Bilt | Vrijwilligerscentrale De Bilt 

Deel blogpost
Gerelateerde blogposts

Annemarie – al jarenlang vrijwilliger bij Tafeltje Dekje

| Vrijwilligers in de spotlight
Annemarie is al zo lang vrijwilliger bij Tafeltje Dekje, dat ze niet meer precies weet hoeveel jaar het is, ...
Lees meer

Vrijwilligers Ria en Maryke van de vrijwilligers-centrale

| Vrijwilligers in de spotlight
Kent u de vrijwilligerscentrale in De Bilt? We hopen van wel, maar ’t zou kunnen van niet.
Zo niet, hopen we ...
Lees meer