Nederlandse Vereniging voor Autisme

Over Nederlandse Vereniging voor Autisme

De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) is dé vereniging die zich inzet voor de belangen van mensen met autisme en hun naasten – in alle levensfasen en op alle levensterreinen.

De NVA geeft mensen met autisme en hun naasten een stem en zorgt dat zij gehoord worden. De NVA is dé organisatie in Nederland die vanuit het perspectief van mensen met autisme en hun naasten bouwt aan een autismevriendelijke maatschappij; een maatschappij waarin mensen met autisme optimaal geïntegreerd, geaccepteerd en zoveel mogelijk zelfredzaam zijn.

De NVA houdt zich bezig met belangenbehartiging, betrouwbare informatievoorziening en lotgenotencontact in de buurt. De NVA zorgt voor begrip en herkenning. De NVA wil dat mensen met autisme en hun naasten zichzelf kunnen zijn en optimaal tot hun recht kunnen komen.

Wij bieden vrijwilligerswerk in lotgenotencontact, autisme-informatiecentra, informatie-avonden, auti-doedagen (autismevriendelijke evenementen bij bijvoorbeeld het Spoorwegmuseum, Aviodrome, de Efteling), jaarlijks congres, jaarlijkse vrijwilligersdag, veel regio-activiteiten.

Foto's