Reinaerde

Over Reinaerde

Reinaerde wil bijdragen aan de kwaliteit van bestaan van mensen met een beperking en is actief in de regio Utrecht. In onze visie halen cliënten het beste uit zichzelf in relatie met anderen in hun directe omgeving. Onze missie is hen aan te moedigen om te ontdekken wat hun mogelijkheden zijn en samen te kijken hoe ze hun kwaliteiten het best kunnen inzetten: hoe kunnen cliënten hun eigen dromen en ambities verbinden met activiteiten die van waarde zijn voor hun omgeving.

Vrijwilligerswerk heeft voor iedereen toegevoegde waarde. Ook voor vrijwilligers voegt het iets toe. Voor de één is dat een mooie kennismaking met de zorg, voor de andere een zinvolle besteding van de vrije tijd. Je haalt er altijd iets waardevols uit!

Er zijn veel vormen van vrijwilligerswerk bij Reinaerde, bijvoorbeeld: samen met cliënten activiteiten ondernemen, het verzorgen van vervoer naar (sport)activiteiten of klussen op één van de locaties van Reinaerde:

In Maartensdijk:
- Reinaerde Arbeidscentrum Maartensdijk, Dorpsweg 53, Maartensdijk

In Bilthoven:
- Het lichtruim - Reinaerde: Planetenplein 2, Bilthoven
- Reinaerde Kinderboerderij de Schaapskooi: Melkweg 1b, Bilthoven
- Reinaerde woonvoorziening de Reiger: Reigerlaan 5, Bilthoven

Er zijn zowel mogelijkheden voor eenmalige activiteiten als voor werkzaamheden voor onbepaalde tijd met een terugkerende frequentie.

Kortom, er wordt gekeken naar de wensen en mogelijkheden van de cliënt en de vrijwilliger.